FALDSIKRING

Safework udfører kontrol af faldsikring

 

Du kan kontakte Safework for registrering af dit faldsikringsudstyr, og vi vil indkalde udstyret til eftersyn hver 12. måned.

Efterfølgende vil udstyret én gang årligt blive indkaldt til det lovpligtige eftersyn.

 

HVAD ER FALDSIKRING

Når man arbejder i højden, er det vigtigt at have styr på faldsikring. Ikke bare fordi, det er lovpligtigt, men også for sikkerhedens skyld. Det burde måske sige sig selv, men faktum er, at rigtig mange – og særligt alvorlige – arbejdsulykker stadig skyldes fald. Det er altid arbejdsgivers ansvar, at faldsikringen er i orden, og at alle regler overholdes. Det betyder også, at det er arbejdsgivers ansvar, at al udstyr anvendes korrekt og er i forsvarlig stand.

Ifølge lovgivningen skal faldsikring forstås, som det personlige udstyr, der beskytter mod nedstyrtning. Faldsikringsudstyr skal betragtes som midlertidigt, og må ikke anvendes, hvis der er andre og bedre måder, at beskytte arbejde, der udføres i højden på. Med andre ord må faldsikringsudstyr ikke bruges som en permanent løsning ved et længevarende projekt, hvis det er muligt at sikre mod fald på anden måde. Til gengæld er faldsikringsudstyr en unik måde, at udføre arbejde sikkert og ordentligt på steder, der ellers er svære at nå.

 

FALDSIKRINGSSYSTEMER

Faldsikring består ikke bare af en enkelt del, men er ofte sammensat i et system med flere komponenter, der til sammen udgør den nødvendige faldsikring. Helt grundlæggende består faldsikringsudstyr altid af en sele, line og fastgørelse. Både systemet og systemets enkelte dele udvælges med henblik på den enkelte opgave og de forhold, der gør sig gældende. Det kan for eksempel være faldsikring ved arbejde på forskellige former for tag eller andre byggerier. Det enkelte faldsikringssystem kan altså ikke anvendes under alle forhold og til alle opgaver, og derfor er det vigtigt at konsultere en professionel inden arbejdet påbegyndes.

 

ANKERPUNKT

I et faldsikringssystem er det altid nødvendigt at have et ankerpunkt til fastgørelse. Det betyder et sikkert punkt, hvor faldsikringsudstyret er fastgjort, og som den sikrede i sidste ende er afhængig af. Et ankerpunkt kan for eksempel være en del af den konstruktion, der arbejdes på, som f.eks. et spær eller en bjælke, eller også kan det være et punkt, der er særligt opsat til faldsikring. Dette kan for eksempel være en særlig strop, en øjeblok eller et treben. Da ingen faldsikring er stærkere end dets anker, skal et anker kunne holde til et tryk mindst 12 KN pr. person.

 

SELER 

Et faldsikringssystem kræver også en sele, som den, der arbejder har på. En sele kommer i flere forskellige varianter, og udover at sørge for sikkerheden, er det også vigtigt at sørge for at den er relativt komfortabel, da en arbejder ofte vil have en sele på i mange timer ad gangen. Seler der har remme om bryst, sæde og lår kan bruges til at opfange personer, der falder eller for eksempel til at nedsænke personer i brønde, siloer eller andre steder. Selerne er designet til at sørge for, at man hænger oprejst og med hovedet opad efter et fald, men det er vigtigt, at de er fastgjort rigtigt, så systemet fungerer. Andre seler fås med et bælte, der gør, at de for eksempel kan bruges til sikring af arbejde på stiger eller master. Derudover kan seler med bælter også bruges til at sikre den rette arbejdsstilling i en vanskelig position. Det er dog vigtigt, at bælter ikke bruges til at opfange personer efter et fald, da det kan være direkte livsfarligt.

 

LINER 

Når man taler om udstyr til faldsikring er en line kort sagt stykket mellem en persons sele og ankerpunktet, hvor linen er sikkert fastgjort. Alt efter hvilke forhold faldsikringen er beregnet til at arbejde under, er der forskellige typer liner. Til arbejde i stor højde, hvor der er risiko for nedstyrtning, men stort luftrum på 4-6 meter under arbejdsstedet, er det en mulighed at anvende en line med falddæmpning. Dette mindsker stødet ved fald. Liner til fastspænding, altså uden falddæmpning, kan anvendes til for eksempel at sørge for, at den sikrede ikke nærmer sig en risikozone med fare for et stort fald. Til gengæld bør liner uden falddæmpning aldrig anvendes, hvis der er risiko for nedstyrtning. Det kan nemlig være livsfarligt. Hvis en arbejdssituation indebærer trinvise bevægelser, kan man anvende en dobbeltline, der gør det muligt at bevæge sig sikkert i sektioner eller trin.

 

ÅRLIGT EFTERSYN

Faldsikringsudstyr skal kontrolleres mindst en gang årligt efter producentens anvisninger. Det kan for eksempel være gennem et besøg fra leverandøren. Safework tilbyder registrering af dit faldsikringsudstyr, og vi kan sørge for indkaldelse til det lovpligtige årlige eftersyn. Det årlige eftersyn er dog ikke en fuldstændig garanti for, at udstyret virker forsvarligt. Hvis udstyret har været belastet af f.eks. et fald, er det vigtigt, at det bliver undersøgt af leverandøren, før det igen kan anvendes forsvarligt. Samtidig er det vigtigt at sørge for, at udstyret opbevares korrekt. Det skal opbevares et rent og tørt sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys. UV-stråler svækker nemlig seler, liner og lignende over tid og kan derfor gøre udstyret usikkert.